Model scrisoare de recomandare bursa Erasmus din partea profesorului

[Antetul universitatii]

[data]

Scrisoare de recomandare pentru studentul/a [Nume Prenume]

In calitatea mea de profesor la [Universitatea], am cunoscut-o/ l-am cunoscut pe studenta/ul  [Nume Prenume] in cadrul cursului si seminarului de ….  in anul universitar 20…/20… , la [Facultatea] din cadrul [Universitate], [Oras].

Studentul/a [Nume Prenume] s-a remarcat fiind activ/a la seminar, a manifestat preocupare pentru a-si insusi cunostintele predate la curs, dar mai ales pentru aplicatiile si studiile de caz de la seminarii. Mi-am format convingerea ca este un/o student/a constiincioas/a, manifesta solicitudine la toate activitatile cerute.

Totodata a demostrat reale aptitudini de lucru in echipa in vederea realizarii temelor si proiectelor de seminar, dar si in afara acestora, implicandu-se in diferite activitati extracurriculare, care contribuie cu siguranta la dezvoltarea sa profesionala si personala.

Am de asemenea convingerea ca orice activitate pe care doreste sa o intreprinda va fi tratata cu maximum de responsabilitate si seriozitate, ca si in procesul educational de la facultate, fiind o persoana meticuloasa, perseverenta si foarte ambitioasa. [Prenume] este comunicativ/a, deschis/a, sociabil/a si mereu dispus/a sa accepte noi provocari.

In aceste conditii il/o recomand cu toata caldura pe studentul/a [Nume Prenume] pentru programul dumneavoastra Erasmus in [tara in care va pleca].

Pentru intrebari, va stau la dispozitie la adresa de email:  [Adresa Email] si telefon: [Numar Telefon].

Prof. Daniela Ionescu

Lector la Facultatea X, Universitatea Y

e-mail: daniela.ionescu@facultateax.ro

Telefon: …

Descarca Model scrisoare de recomandare bursa Erasmus din partea profesorului>>